Wzór Umowy

Klient dla skutecznego zawarcia umowy przedstawia dwa dokumenty tożsamości oraz wpłaca w gotówce ustaloną kaucję. Z chwilą wydania klientowi przedmiotu umowy ponosi on pełną odpowiedzialność za ten przedmiot, a w szczególności obciąża go niebezpieczeństwo utraty, zgubienia bądź zniszczenia tego przedmiotu. Poniżej wzory umów wypożyczenia sprzętu odpowiednio dla placówki w Bieczu i Jaśle ,


Umowa Wypożyczenia - BIECZ

Umowa Wypożyczenia - JASŁO